மீண்டும் சந்திப்போமா …

Cover Image

 

கவிதைகள்

 

ஆசிரியர் – சடையன் பெயரன் – tsuresh250@gmail.com

மின்னூலாக்கம் – சடையன் பெயரன்

 

அட்டைப்படம் – மனோஜ் குமார் – socrates1857@gmail.com

creative commons attribution 4.0 international license

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.