36 முதிர்கன்னி

பூவெல்லாம்
காயாச்சி=நான்
பூப்பெய்தி
காலமாச்சி…………

எனக்குபின்
மொளச்சதெல்லாம்=மண்ணில்
எப்பொழுதே
மரமாச்சி……….

எல்லாமே
பணமாச்சி=மனம்
எருக்குச்செடி
பூவாச்சி….

எருக்கம்பால்
மறந்துடுச்சி=என்ன
எடுத்துபோட்ட
மருத்துவச்சி….

கல்லெல்லாம்
சிலையாச்சி=என்
கனவெல்லாம்
சிறையாச்சி….

கண்முன்னே
பிறந்ததெல்லாம்=தக்க
காலத்துல
பயிராச்சி…..

பெண்மையே
வறண்டாச்சி=என்ன
பெற்றவர்க்கும்
வயதாச்சி…….

இன்னமும்
பொறக்கலயோ=என்
இளமைகேத்த
புழுபூச்சி…..

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *