25 நீ இருந்தால்!

காகித இரவுகள்
காலியாய் இருக்கின்றது
காதலியே நீவந்தால்,
கடிதங்கள் எழுதலாம்!!

பொழிகின்ற பனித்துளி
குளிரினில் தவிக்கின்றது,
போர்வையாய் நாம்சென்று
குளிரினை அணைக்கலாம்!!

மலரினில் தேன்துளி
அருந்தாமல் கிடக்கின்றது,
மாலையில் நீவந்தால்
ஆனந்தம் அருந்தலாம்!!

நிலவினில் ஓரிடம்
தூசுபட்டு தெரிகின்றது,
நீலவளே நாம்சென்று
துடைத்து மகிழலாம்!!

நதிகளின் நுரைகளெல்லாம்
வெக்கப்பட்டு உடைகின்றது
நனைந்துநாம் விளையாடி
வேறுநுரைகளை எழுப்பலாம்!!

பூமியின் சுவர்களில்
ஓட்டைகள் விழுகின்றது,
புகுந்துநாம் சென்றுவிட்டால்
ஒளிந்தங்கே வாழலாம்!!

வானவில்லின் கைகளில்
வண்ணமொன்று குறைகின்றது,
வானவளே நாம்சென்று
வண்ணமென்று இனையலாம்!!

நீரோடு மேகங்கள்
நெடுநாளாய் அலைகின்றது,
நீநான் சென்றுபட்டால்
நெடுநேரம் பொழியலாம்!!

கடலோடு நீலங்கள்
கலவாமல் மிதக்கின்றது,
கன்னிநாம் மீனானால்
கலந்து கரையலாம்!!

மணலோடு நீர்துளிகள்
மறைந்தெங்கே போகின்றது,
மனதாலே நாம்சேர்ந்து
மணல்நீராய் மறையலாம்!!

காற்றோடு இளந்தென்றல்
தனித்தெப்படி வருகின்றது,
காதலிலே பெருங்கலையாய்
தென்றல்போல திரியலாம்!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *