19 விலைமகள்..

வக்கிரர்கள்
அமைத்துகொண்ட
வடிகால்கள்…

வயதுக்கு
வந்தமுதல்,
வயதேறா
வினோதினிகள்….

வறுமையின்
கைகளில்,
பெண்மையை
கொடுத்தவர்கள்….

கற்பை வேண்டாமென்று
கடவுளுக்கு
கடிதமெழுதிய=நிரந்திர
கன்னியர்கள்….

வேதனையை உருக்கி
புன்னகையாய் வார்க்கும்
முழுநேர
பணியாளர்கள்….

நகக்குறி காயங்களின்
நீங்காத வலிகளோடு
அடுத்த வண்முறைக்கு
அழகாய் தயாராகும்
அதிசயங்கள்…..

அரசியல் மனிதர்களின்
மேடையில்
முட்கள்…
மெத்தையில்
மலர்கள்….

மனைவியை
குறைசொல்லி=பெண்னை
மரமென்று நினைப்போரின்
கண்ணீர்விடும் மடிகள்….

ராத்திரி பொழுதுகளின்
ரப்பராய்
உடல்தரிக்கும்
ரம்பைகள்…..

வாய்மொழி
மொளணித்ததால்
உடல்மொழி
கற்ற ஊர்வசிகள்….

வாழ்க்கை
கறையுடைந்ததில்
கற்ப்புக்குள்
வயிறு வைத்தவர்கள்….

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *