நான்……………..

        பெயர்-சடையன் பெயரன்,

  மனைவி-எழில்மதி,

        பிறப்பு-07/05/90,

பெற்றோர்-பாஞ்சாலை/திருசங்கு,

உடன்பிறந்தோர்-தேவி/சதிக்ஷ்/தினேக்ஷ்,

கல்வி-பொறியியல்,

விலாசம்-423/புது தெரு,

                      இராசேந்திரப்பட்டிணம்,

                     விருத்தாச்சலம் வட்டம்,

                     கடலூர் மாவட்டம்,

                     தமிழ்நாடு.

tsuresh250@gmail.com

http://sataiyanpeyaran.blogspot.com/

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *